Ebrand.top

Nơi đăng ký bảo hộ thương hiệu trong QuocKhi.com

Ban Thương hiệu của QuocKhi.com

Giới thiệu

Ebrand.top là nơi đăng ký bảo hộ các thương hiệu trong QuocKhi.com.

Chúng tôi chỉ bảo hộ thương hiệu cho những tổ chức đã có nhiều người đăng ký tạo tentuoi.com và tổ chức đó có uy tín và thương hiệu BRAND đủ lớn. 

Xin lưu ý tên miền phụ BRAND là duy nhất nên nếu có nhiều tổ chức trùng thương hiệu BRAND thì một tổ chức đầu tiên được bảo hộ. 

Khi một thương hiệu được bảo hộ thương hiệu tên là BRAND thì tổ chức đó sẽ có các tên miền danh hiệu BRAND được nêu tại BRAND.danhhieu.com. Tổ chức đó cũng có thể tạo các website lưu trữ vĩnh viễn thông qua Publisher.vn với tên miền phụ là BRAND như brand.article.vn, brand.degree.vn, brand.prize.vn...

Ví dụ: trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn được Ebrand.top bảo hộ thương hiệu UAH. Vì vậy trường đại học Kiến trúc TP HCM sẽ được tạo các dự án mang thương hiệu UAH như:

UAH.ebrand.top - Trang chứng nhận thương hiệu UAH thuộc về trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn.

UAH.DanhHieu.com - Các tên miền danh hiệu UAH như:

Được tạo các website có tên miền phụ mang thương hiệu UAH qua Publisher.vn như:

Vui lòng xem giới thiệu về chúng tôi tại QuocKhi.com.

Quy trình đăng ký bảo hộ

Bước 1: đăng ký bảo hộ tại Register.Ebrand.top

Bước 2: xét duyệt

Bước 3: công bố chứng nhận bảo hộ bằng website yourbrand.ebrand.top

Thu hồi quyết định bảo hộ

Bất cứ khi nào Ban thư ký nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về thương hiệu của bạn tại biểu mẫu YourBrand.thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho ebrand.top để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho thương hiệu của bạn. Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn

Thương hiệu đã bảo hộ cho các tổ chức giáo dục

Thương hiệu đã bảo hộ cho các thương hiệu lớn

Thương hiệu đã bảo hộ cho các hiệp hội và tổ chức công